SerMekatronik

Stabilizerko-suszarki do dziani oraz tkanin, maszyny wykończalnicze: draparki, postrzygarki, szczotkarki, powlekarki, suszarki beznapięiowe.

Color Service

Automatyczne systemy dozowania barwników i środków pomocniczych płynnych i sypkich – kuchnie farb, systemy dozowania dla przemysłu gumowego i plastikowego

Monti Mac

Zszywarki specjalistyczne dla włókiennictwa, maszyny szwalnicze specjalne

MT

Przeglądarki, pakowarki, nawijarki, linie specjalne do konfekcjonowania dzianin, tkanin oraz włóknin

Brazzoli

Barwiarki pasmowe rurowe oraz beczkowe, barwiarki laboratoryjne z przełożeniem na produkcję.

HRS Engineering

Filtry elektrostatyczne min. do oczyszczania z natłustki gazów wylotowych po stabilizacji, suszeniu, powlekaniu i opalaniu sztucznych włókien.

Mezzera

Jigger atmosferyczny, jigger ciśnieniowy, pralnice szerokościowe, bielnik, linie do merceryzacji.

Color Service

Kuchnie farb, automatyczne i półautomatyczne systemy dozowania produktów chemicznych dla włókiennictwa, systemy dozowania  dla przemysłu gumowego i plastikowego oraz spożywczego.

Prialtex

Parowniki do dzianin i tkanin pracujące z 2 niezależnymi prędkościami jednocześnie, części zamienne i przeróbki parowników ARIOLI.

SINTEC TEXTILE

Kompaktory, sanforyzarki, inne maszyny wykończalnicze do obróbki dzianin i tkanin.

Ser Mekatronik

Suszarko stabilizerki- kontynuacja budowy maszyn HAS, suszarki beznapięciowe,draparki, szczotkarki, postrzygarki, polrotor, powlekarki.